HARMONIZACE ČAKER

Lidské tělo má sedm hlavních center energie a další dvě vedlejší. Každé z nich se projevuje vlastním základním vlněním v odpovídající barvě spektra. Na tato jednotlivá centra působí kameny obdobných tónů, které mají podle svého charakteru a zaměření, i rozdílné schopnosti a intenzitu.

Čakry neustále vyzařují a nasávají energii. Pokud se necháte pohltit negativními myšlenkami, zanesou se hustou, temnou energií. Vždy, když se delší dobu nedokážeme zbavit strachu či obav týkajících se tématu s určitou čakrou, tato čakra se časem zcvrkne, zmenší, zablokuje. Pokud jsme daným tématem posedlí, příslušná čakra se vůči ostatním naopak neúměrně  zvětší.

Naštěstí všechny čakry poměrně rychle reagují na očistné techniky. Pokud máte pocit, že jste se se svými chronickými potížemi dostali do slepé uličky, měli byste myslet na terapii čaker. Pokud stojí v popředí hormonální potíže, doporučuji terapii všech sedmi čaker, neboť mají úzké vazby na endokrinní žlázy. Když je naopak v popředí především nedostatek energie, snížená obranyschopnost a sklíčenost, lze využít terapii vedlejších čaker přes pránický trojúhelník. Očista energetického těla je stejně důležitá, jako pravidelné mytí rukou a obličeje. Pokaždé, když nebudete ve své kůži a nebudete vědět proč, vyčistěte si čakry.

S čím jednotlivé čakry souvisí?

 • 1. čakra: Blokáda nebo slabost nadledvin
  Ústřední téma: chuť k životu, přežití, boj nebo útěk, pud sebezáchovy, spojení se Zemí, zdroj životní síly.

Disharmonie emoční: nedostatek radosti ze života, nedostatek důvěry v sebe sama i jiné, únava, stresové příznaky, neklid, ztracený kontakt z realitou, deprese
Disharmonie fyzické: ischias, potíže s bederní páteří a křížokyčelním kloubem, osteoporoza, nemoci ledvin a močového měchýře, anemie, bolesti nohou a chodidel, hemoroidy, křečové žíly, kolísání krevního tlaku, hypertonie, přetížený imunitní systém.

 • 2. čakra: Blokáda pohlavních žláz
  Ústřední téma: tvorba toho "co člověk přivolává do života", schopnost rozhodování a kreativita

Disharmonie emoční: napětí a nejistota ve styku s jinými lidmi, potřeba uspokojování vlastních zájmů, silná pudovost, poruchy libida, vnitřní ustrnutí, neschopnost si užívat života,
Disharmonie fyzické: omezení vylučovacích procesů v ledvinách a močovém měchýři, omezená schopnost detoxikace, ekzémy a podráždění pokožky, poruchy potence, onemocnění dělohy a vaječníků, onemocnění prostaty, varlat, zablokovaná lymfa, trombózy.

 • 3. čakra: Centrum solar plexu
  Ústřední téma: přijímací a odevzdávající energie, přijetí, strávení a propuštění, emoce, přání, touhy, integrace pocitů a životních zkušeností, tvorba osobnosti, sebekontrola, schopnost prosadit se, identita, pocit jsoucna, sebedůvěra, Skrz čakru solar plexu – ve slezině vstupuje životní energie a je rozváděna dál.

Disharmonie emoční: extrémní ctižádost, závist, posedlost mocí, egoismus, sebestřednost, podrážděnost v důsledku pocitů méněcennosti, přehnané myšlení orientované na výkon, sebelítost, citový chlad, nezájem, nejistota, nedostatek sebevědomí, návyková chování.
Disharmonie fyzické: křeče, napětí, stagnace, poruchy příjmu potravy, onemocnění žaludku a dvanácterníku, onemocnění jater, dysfuknce slinných žláz, poruchy látkové výměny, diabetes, onemocnění sleziny, městnání lymfy.

 • 4. čakra: Srdeční centrum
  Ústřední téma: bezpodmínečná láska, odpuštění, centrum léčení, harmonie, rovnováha, smysl pro odpovědnost, soucit, dobrota, lidská sounáležitost,solidarita, obětavost, nezištnost, otevřenost, tolerance, dobrosrdečnost, bezpečí, empatie.

Disharmonie emoční: přehnaná láska k bližnímu, úplné sebeobětování – syndrom zachránce, nelaskavost, netolerance, nízká empatie, úzkoprsost, bezcitnost
Disharmonie fyzické: srdeční potíže, onemocnění dýchacích cest, srdce a krevního oběhu, napětí a bolesti v šíji, ramenou, revmatické potíže, oslabená imunita, alergie, onemocnění kůže

 • 5. čakra: Krční – centrum hrtanu
  Ústřední témata: komunikace, sebevyjádření, vyjádření pocitů a myšlenek, centrum tvořivé činnosti, kreativita, vyjádření, inspirace, nezávislost, sebeurčení, řeč, integrita, "most mezi inteligencí srdce a ducha"

Disharmonie emoční: přehánění intelektu, povýšenost, slávychtivost a touha po moci, porušená komunikace bez vlastního názoru, nedostatek vyjadřovacích schopností, nápadná stydlivost, introverze, ztráta kontaktu s realitou, koktání
Disharmonie fyzické: záněty v prostoru hrtanu, nachlazení, záněty krku, problémy se šíjí a rameny, problémy s ústní dutinou a zuby, chrapot, dysfunkce štítné žlázy nebo příštipných tělísek, onemocnění plic a průdušek

 • 6. čakra: Čelní – centrum ajna – "sídlo čisté duše"
  Úsřední témata: řídí všechny procesy vnímání a je odpovědná za zpracování všech informačních a smyslových vjemů, intuice, vědomé vnímání, vnitřní poznání, integrovaná osobnost, aktivní inteligence, idealismus, vnitřní moudrost, sebepoznání, fantazie, vizualizace, dobrá paměť díky myšlenkové síle

Disharmonie emoční: sobectví, zpupnost, touha po moci, duševní roztržitost, zmatenost, bludy, ztráta pojmu o realitě, chybějící orientace, pocit nesmyslnosti, pocit nadměrného přetěžování, bezmoc, nerozhosnost, není schopen rozhodování, poruchy vnímání
Disharmonie fyzické: migrény, bolesti hlavy, závratě, ochrnutí lícního nervu, neuralgie trojklanného nervu, duševní nemoci, problémy s koncentrací a učením, poruchy hormonálního systému, otitida, tinitus, nedoslýchavost a jiná ušní onemocnění, oční potíže, poruchy zraku, onemocnění nosu a vedlejších nosních dutin.

 • 7. čakra: Korunní – centrum hlavy
  Ústřední témata: vědomí jednoty, universální vědomí, osvícení, spiritualita, tělesné biorytmy, všezahrnující vědění, seberealizace, integrace, spojení s Universem

Disharmonie emoční: nedostatek zájmu o okolí, duševní zmatek, odtažitost od světa, ztráta kontaktu s realitou, neklid, vnitřní prázdnota, pocit samoty, obtížné činit rozhodnutí
Disharmonie fyzické: chronická onemocnění, onemocnění nervového systému, projevy paralýzy, duševní nemoci, deprese, poruchy usínání a spánku, oslabení obranyschopnosti, poruchy biorytmu, autoimunitní onemocnění.

Ceník

Terapie 1 hod.: 700 Kč